Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MENADŻER

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Menadżer Kampusu to dynamiczny i zaangażowany zespół składający się z dwóch osób, jednak z perspektywą rozwoju w przyszłości. Głównym celem zespołu jest skuteczne usprawnienie współpracy międzywydziałowej oraz poprawa komunikacji kampusu z otoczeniem, szczególnie skoncentrowana na dzielnicach Dębniki. Zespół opiera swoje działania na strategii "Kampus Pełen Życia", która została stworzona przez pracowników i studentów różnych wydziałów kampusu.

Priorytetowe obszary pracy zespołu to:

1. Usprawnienie komunikacji międzywydziałowej:
   - Wdrażanie rozwiązań, które zwiększą efektywność komunikacji pomiędzy różnymi wydziałami kampusu.
   - Organizacja spotkań, seminariów i warsztatów, które promują wymianę informacji między jednostkami.
2. Wspieranie inicjatyw oddolnych:
   - Aktywne wsparcie działań studenckich i pracowników związanych z ekologią, bioróżnorodnością, innowacjami technologicznymi i architektonicznymi, a także inicjatywami prospołecznymi i edukacyjnymi.
   - Ułatwianie procesów organizacyjnych dla projektów związanych z ww. obszarami.
3. Promocja wydarzeń kampusowych:
   - Tworzenie kampanii reklamowych i promocyjnych, które zwiększą widoczność wydarzeń odbywających się na terenie kampusu.
   - Wykorzystywanie różnych mediów do dotarcia do szerokiej grupy odbiorców.
4. Tworzenie przestrzeni dialogu:
   - Inicjowanie i utrzymywanie platform komunikacyjnych, które umożliwiają bezpośrednią interakcję między studentami a władzami wydziałów i uczelni.
   - Organizacja konsultacji, spotkań otwartych i innych wydarzeń, które umożliwią lepsze zrozumienie potrzeb społeczności kampusu.

Poprzez te działania zespół Menadżera Kampusu dąży do stworzenia bardziej zintegrowanej i wspierającej społeczności na terenie kampusu oraz wzmacniania relacji z otoczeniem, z szczególnym uwzględnieniem obszaru Dębniki.

Marek Grochowicz - doktorant na Wydziale Geografii i Geologii, członek inicjatywy Kampus +
marek.grochowicz@uj.edu.pl

Urszula Janiec- przyszła magister “Zarządzania Zmianą Społeczną”. Studentka zarządzania projektami oraz zarządzania procesowego.

urszula.janiec@student.uj.edu.pl